02-5-2017

abril maio floreslogo dos bermellos cravos de abril

do noso portugués-cubano xantar
non teño rimas novas de maios
nen flores para entrelazar
pero no muro de couso
atopei esta postal

pipas