15-12-2013

as nubes e as cores de teca
e chegou teca barreiro

doutro país das nubes
e falou dalguén que ten
unha mirada de tamarindo
e dixo que o negra sombra
ten forma de cova e útero
e a este lokal tan escuro
trouxo todas as cores das illas
e falou de ausencias e regresos
con versos entre brasil e canarias

a teca tan ben acompañada
pola guitarra de paco barreiro
e a festa dos sentidos sumouse
a armónica de xico de cariño
destellos en el vacío lampejos
no vazío o bilingüe libro
que nos presentou a teca

manolo pipas