14-9-2016

fabrica e arbore

 

 

lentamente medrando

quixera esta árbore

alcanzar tantos anos

coma ten a fábrica

que se cae a cachos

 

lariño