19-6-2023

persoas sen fronteiras


persoas sen fronteiras
médicas e periodistas sen fronteiras
feministas e pacifistas sen fronteiras
ecoloxistas sen fronteiras
sen muros sen aramios

golpeadas sen fronteiras
desprazados sen fronteiras
mortas sen fronteiras
sen razón sen sentido

embarcacións para a vida

cayucos e pateras sen fronteiras
yates e remolcadores sen fronteiras
activistas humanitarios
rescatadores sen fronteiras ...
polo mediterráneo o atlántico e tantos mares
sobrevivintes e desaparecidas sen fronteiras
persoas e memorias sen fronteiras