07-12-2013

un home de lonxe
desde hai uns meses

un home de lonxe
anda perdido polo barrio
ou anda buscándose

vexoo a miudo na rúa
sentado no chan ou nun banco
ou camiñando cara ningures
e falando so ou consigo mesmo
ou cos seus moitos fantasmas

este home duns trinta anos
algunhas veces pide esmola
e fala mui rápido francés
pero so lle puiden entender
unhas poucas palabras soltas
e non me atrevín a dirixirme a el

dias despois boteille unha moeda
e pregunteille de donde viña
da bourgogne dixome o home

lariño