27-4-2017

homenaxe a fidel

 


homenaxe a fidel castro
sábado 29 de abril as 19.30
no teatro principal de pontevedra 
poetas músicos e oradores con fidel

 


o asalto ao moncada fidel 
fidel xuizo e prisión
o barco gramma fidel
fidel sierra maestra
trunfa a revolución fidel
fidel playa girón
a plena alfabetización fidel
fidel la habana e láncara
internacionalismo fidel
fidel a casa das américas
abel camilo che haydée fidel
fidel bolivariano e martiano

e podería seguir citando
feitos lugares datas
e máis victorias da palabra
que das armas

 

manolo pipas