25-7-2021

a ferida do chopoo vello chopo do paseo
da avenida de castelao
perdeu unha das súas gaias
e dela fica a memoria
nese corte nesa ferida