09-2-2017

hospitalidade e paciencia

 

 

sanitaria medico enfermeira
palabras ben claras

a palabra hospital
ven de hospitalidade
curioso
sanatorio ven de sanarse
pero que poucos sanadores hai

e paciente ven de paciencia
curioso
a conselleria de sanidade
probablemente esta dirixida
por persoas enfermas

escrito en povisa centro medico
privado concertado coa xunta
e coidado pola sanidade publica
moito mais que os seus propios hospitais

o cronista