29-5-2011

compostelana nasa


a nasa unha nave

acampada en compostela
din que periga a sua travesia
ai nave de servicios artisticos
que antes foi nave industrial
pero a cultura alternativa
non se leva ben co mercantil

a ultima vez que me subin nela
foi o pasado dia oito deste mes
con galiza non se vende
a primeira vez foi cecais
nun evento de insubmision
hai uns poucos moitos anos

ai a nasa e a sua tripulacion
que paixon pola cultura
golpeada pola sen razon

o cronista