07-4-2012

vella arbore caida

no medio do bosco
a vella arbore que cecais
tirou algun temporal

caido carballo que se resiste
e con nova vida nas suas polas
vai alongando o seu final
este pequeño bosco
por uns poucos coñecido
tamen teme aos homes
teme os seus perigosval do barbeira