21-3-2016

os versos e a multa

 


hoxe día internacional da poesía

comentarios reflexións preguntas...


canta poesía hai neste barco?

 

seiscentos un euros de multa

por subirse no alfageme

por catro horas e vinte versos

que botei eu desde o mastro

 

pero se pago rápido

deixaranmo na metade

entón a broma me sae

a 1'20 euros por minuto

e 15 euros por verso...

cotizada a poesía

 

máis mérito ten o pirata

a súa bandeira no mastro

vai subir a 601 euros

 

o cronistadecoia