20-3-2021

necesario equinocioreptil sobre a casca
caída dunha conífera
absorvendo esa necesaria
calor do equinocio de primavera