22-7-2015

igualité fraternité

 


liberté egalité

fraternité que bonité


e sobre todo desfachaté

que llo digan a grecia

falta moita revolucioné

 

o cronista