30-10-2019

follas de outono


desprendida
folla a folla
e prendida
palabra a palabra
o poema e a trova