09-11-2012

testemuñas de pranto
Dos meus ollos de medo verten ríos de chuvia,

do meu alento orfo foxen as musas todas,
camiñan en ringleira espidas e caladas,
as mesmas que roubaron as esencias da dozura.

Quen che negou amor, as mantas do teu leito?
Quen prantou no monte a arbre máis tristeira,
que eu, terra amada,
non souben darlle a saiva
para que en mín, toda ela, poidera afondar?.

Tan soio me deixaron testemuñas de pranto,
un doloroso gris de cinsas namoradas,
as mans ensanguentadas cos cravos da roseira,
o corpo mutilado cos menceres da impotencia.

tino baz

do disco cinsa namorada
o trovador da guarda canta hoxe
as dez e media da noite na casa
gallardo no alto de puxeiros