09-1-2013

rua arriba rua abaixo
rúa arriba rúa abaixo reveldía

este oficio da palabra cantar
construir comunidade autonomía

abaixo e de pé estas cancións
e imaxes coa dignidade do garcía
entre galiza e chiapas todo corazón

na radio na palestra na praza
a terra non se vende a terra 
compromiso música e palabra

manolo pipas

abaixo e de pé o disco
o traballo do compa garcía mc
cadernodogarcia.blogaliza.org