22-2-2011

centenario laxeiro


ao interior deste autobus
deronlle vida con oito copias
de cadros dun autor que recoñezo
e na esquina esquerda xa o confirmo
que podo ler centenario laxeiro

ao chegar a casa
busco informacion do mestre
pero o centenario do seu nacemento
pon que foi hai tres anos
pero a min me anima a escribir

lembro a forza dalgunhas das suas obras
os cadros e as ilustracions para libros
o retrato de novoneyra e o poema
que o noso rapsoda lle fixo
lembro a sua figura bohemia pola cidade
o vello flaco e verde co seu chapeu
a sua persoa inmensa como a sua obra
lembro a laxeiro con agustina
cando eu frecuentaba exposicions
lembro cando mo presentou
o pintor cubano raimundo orozco
lembro na sua casa como abriu
unha carpeta con borradores e apuntes
e como me dixo se queria un deles
decindo algo simpatico que non lembro
dos seus seis curiosos persoaxes
que agora ollo a miña esquerda
e que ilustran esta cronica
do entrañable laxeiro