07-10-2012

asamblea de paxaros
varios centos de paxaros negros

agruparonse e ocuparon unha grua
onte á tarde entre xogos e cantos
no casco vello da nosa cidade

tiven que marchare voltei
e xa non estaban os estorniños
cecais a policia veu a dispersalos
e deteu ao paxaro mais cantarin
acusandoo de dirixente do grupo
e dos danos a propiedade privada

lariño