21-9-2019

vran outono


vran outono
folla a folla
froito a froito
lúa  a  lúa
equinocio