20-10-2016

parrula parella

 

 

saindo da charca do barrio

parrulas e parrulos ás veces

cruzan a rúa camiñando

como semella nesta foto

pero esta parella anátida

de súpeto levantóu o seu voo

 

na bouza