17-9-2013

noite-dia poemas
COMETA


Arelamos voar nunha aperta de areas brancas
coa brisa e o bruído incesante do mar,
ti ollas unha cometa lanzada na espreita
eu fico en ti, repouso o pracer no teu ventre
imaxino un peixe prendido no anzol do teu sexo
que mergulla inerte nas augas mornas da poza
penisca degoiros de peccata minuta
e brinca e acouga e vibra e acouga
vibra no fío de cada sacudida que palpita.
Para voar ceibes entre cirros de roibén
vou trazar rabiscos de escume nas túas beiras.
Voaremos prendidos ao fío dun papaventos!

alfonso láuzara


poema do libro noite-día de alfonso láuzara
con ilustracions de elisabete pires bebeth
e limiar de rosa enríquez
editado po q de vián cadernos
que se presenta na cova dos ratos
rua romil 3 vigo o sabado
21 de setembro as 20:30