29-1-2011

efémeros debuxos


debuxos efémeros

nesta area volcánica
entre o cultivado magüei
que acá chaman tronador
e as dometicadas pedras
da praza de gurrión

debuxos
efémeros e volcanicos
cecais dun chamaco
un pobre indíxena
que só ten area e terra
e o seu dedo para debuxar