11-4-2011

solpor do mundo


o solpor

deste sabado
como o mundo
cunhas nubes
moi escuras
que o deslucen

e din que estamos
xa no solpor
do noso consumista
decrepito mundo

deslucido
pero fermoso
solpor da imaxe

na ria