11-10-2016

americanas republicas

 

 

as repúblicas americanas

da mal chamada hispanoamérica

repártense no noso rueiro

agrupadas case todas

agás unha afastada delas

 

tomo un café colombiano

na rúa ecuador esquina panamá

con vistas á rúa venezuela

cara arriba seguen as rúas bolivia

nicaragua honduras e puerto rico

e como vedes non casan ben co mapa

baixa méxico cruzando varias

destas rúas atopándose con cuba

guatemala paraguay e brasil

e ao este vai colombia e el salvador

e máis pabaixo pero ao norte no mapa

perú uruguay e república argentina

andan entre tangos e milongas

 

tamén hai rúas de conquistadores

e prazas da realeza da conquista

pero so unha rúa dun libertador

simón bolivar e lonxe

a rúa salvador allende

e van todas en irmandade

colón hernán cortés e pizarro

isabel e fernando católicos

e a noxenta rúa da hispanidade

 

fáltannos a rúa costa rica

e afastada de todas elas

a costaneira rúa chile

como os andes pois

 

logo está a praza de américa

coa súa porta do atlántico

ou o seu arco de triunfo

 

o cronista