05-11-2011

follas do outono
camiñamos

sobre as follas do outono
será outono no courel
na serra e nos seus bosques
nos soutos e en cada un
dos seus castiñeiros
será outono

camiñamos
sobre as follas do outono
será outono na costa da morte
nas praias nos coidos
nos acantilados e nas illas
nas ervas namoradeiras
será outono

camiñamos
no parque da bouza
sobre a erva
e sobre as follas do outono

lariño