27-12-2020

das sucias farmacéuticas


na carreira das vacinas

por sacala antes e mellor
as saqueadoras e sucias
farmacéuticas seguen
arraxando o noso planeta
plantas árbores algas minerais…
e producindo lixo e mais lixo

que non sabemos onde vai
desde a primeira proba
até a última caixa

esas sucias empresas
cobraron ben as vacinas
pagadas polos estados

a sanidade pública


seica hoxe puxeron 

as primeiras vacinas


saúde e loita