17-3-2011

haikus clasicos


na vella casa

que abandonei
as cerdeiras florecen

agora que son vello
a xente envexame
oh pero fai frio

cando retornes
non esquezas a miña casa
andoriña que emigras

issa


este camiño
xa ninguen o recorre
agás o solpor

visión en sombras.
soa chora a vella
a lua como unha amiga

non sigo o camiño dos antigos
busco o que eles buscaron

basho


haikus de poetas
clasicos xaponeses