18-10-2012

café con leite
coñecin a unha rapaza

que no seu caderno
debuxaba a superficie
as formas da escuma
de cada café con leite
que ela tomaba

tomeime esta taza
en branca ceramica
sobre unha mesa negra
nunha rua compostelana
da galiza xa vendida
tomeime este café con leite
á saude daquela rapaza

manolo pipas