21-5-2015

coitadas oliveiras viguesas

 

 

esa oliveira no escudo

da cidade olívica de vigo

din que lembra o medievo

cando nos arredores e nas rías

e noutras rexións da galiza

había miles de árbores da oliva

que mandóu cartar a raiña castelán

 

as oliveiras árbores lonxevas

góstalles medrar lentamente

con espacio para as súas raices

sen que ninguén as violente

e góstalles o aire limpo do campo

 

ás oliveiras non lles gostan

as podas agresivas e os transplates

violentos e fora de tempo

nen o aire contaminado das cidades

por mui olívicas que sexan


cantas carísimas oliveiras pagamos

e miles de veciños pasandoo mal


a primeira imaxe por febreiro

na porta do sol e a segunda

na florida a 21 de maio

 

o cronista