01-4-2018

as podas as feridasos cortes as feridas o tempo
nunha poda de hai varios anos
un corte curóu bastante ben
a outra ferida segue facendo dano

na bouza