05-4-2023

un so tambor


que toque so un anónimo tambor

por toda a humanidade 

e chegará lonxe o seu rumor

pola fraternidade