11-1-2021

uns meses para xela


as letras deste ano
foron adicadas hai vinte días
pola real  academia galega
á escritora xela arias

tardei en escribir estas liñas
pola mui compartida sensación
das fallidas letras do ano pasado

grande xela arias
que xa aparecera dúas veces
nas candidaturas doutros anos
e mira ti que o seu irmán
agradecendo a homenaxe
dixo que carvalho calero
ben merecía outro ano máis

xela que de nena
fora ao colexio fingoi de lugo
que dirixía o mestre ricardo...

letras para xela arias
pero parece que so vai ter
uns poucos meses de homenaxe