11-1-2014

a miña palabra tomo

 a miña palabra agora tomo
nesta casa tomada á beira das vías
a vía das artes nós tomanos
tomámola con conciencia social
porque vós socializastes este espacio
os espacios que non perdan a memoria
a memoria das outras casas que perdimos
entre o centro social atreu e a casa encantada
encantado eu estou de estar nesta nave
principio e final dunhas vías tomadas
polas formas dos de abaixo

esta casa está tomada
polos corpos polas artes
a miña intervención deixo
a miña pequena parte

manolo pipas