19-5-2018

solitarios bancos

 


os dous solitarios bancos
no monte coas arbores taladas
cada dia mais solitarios

imaxe de hai un mes
monte dos pozos
freixo