22-2-2020

exilio e morte poeta


ficou perto da fronteira
e moi poucos foron
os seus días de exilio
que logo chegóu a morte
un vintedous de febreiro
moito foi o sofrimento
poeta antonio machado