09-3-2012

encontros poeticos
poxa de poetas


poetas da hostia en verso nunha poxa
na que poderá facerse coas almas de
ledicia costas nolín gonzález e lucía aldao
presentadas por maría lado
no bar hipólito mañan sábado as dez
da noite av castrelos 26 vigo


circulo poético aberto

encontro de penúltimo acto
e presentación recital de manuel barbosa
co seu libro bandeiras de galiza
tamén mañán sábado as once da noite
no café uf negra sombra
na rúa pracer 19 en vigo