31-12-2018

brancas e bermellasen flor as camelias
as árbores do inverno
pétalas brancas e bermellas

en figueirido