26-4-2015

abril sempre 25

 

 

vintecinco de abril sempre

entre o minho e o guadiana

entre açores e madeira

as flores vencen ás armas

 

abril sempre vintecinco

entre angola e mozambique

que non anuncie máis guerras

o tambor co repenique

 

vintecinco de abril sempre

canto sangue cantas dores

e caiu a dictadura

cando dictaron as flores

 

abril sempre vintecinco

douros tejos e mondegos

e que anuncie a liverdade

ese galo de barcelos

 

vintecinco de abril sempre

trova do vento que pasa

catarinas rosalindas

as filhas da madrugada

 

manolo pipas