17-10-2012

do prestige ao gaiás
do prestige ao gaiás
ou de mangouras a leo bassi

no macro-xuizo do prestige

di a defensa do capitan mangouras
que dubida que se poida garantizar
un proceso xusto
algo que compartimos moitos
pero xa que sofrín o chapapote
e tamen pago este proceso
eu tamen quero ser testemuña
e acusar aos que non foron chamados

o mesmo dia da farsa
o bufón leo bassi visita
a cidade da cultura do gaiás
e planta un carballo
nunha das suas rotondas
e propón converter esta obra
nunha especie de vaticano dos druidas

do prestige ao gaiás
cando se suspenda o macro-xuizo
que o trasladen a cidade da cultura
como lle gostaria ao finado d manuel

pero que coordine o proceso o leo bassi
todos somos mangouras


o cronista