27-10-2020

votar e botar nas americas


polo continente americano
andan a votar e botar

a un ano escaso do golpe
de estado en bolivia
as urnas déronlle a victoria
a esquerda derrubada

en chile votaron retirar
a constitución do golpista
asasino-dictador logo senador

e nese país innomeable
van votar ou botar á bestia
pero a súa constitución
e as súas formas son peores
que as do seu esbirro pinochet