02-2-2012

entre o miño e o eo
separados pero unidos

pola baixa serra de meira
o rio miño e o rio eo
cada xa colle un rumbo

da aldea de fonmiñá
as augas van para o sureste
do chao de pousadoiro as augas
van para o norte co seu cantar

cada vez mais separadas
as dóces augas buscan o salgado
e as augas destes ventureiros rios
no inmenso mar se atoparán