07-2-2011

casas fogares
algunhas casas
de comunidades
e barriadas

o chan é de terra
as paredes de canas
a coberta de palma
e os soños ...

o piso é de terra
de madeira as paredes
a coberta de tellas
e os soños...

o chan é de cemento
as paredes de adove
de lamina o teito
e os soños …

o piso é de concreto
as paredes de bloques
cemento tamen o teito
e os soños …

de lamina é a coberta
as paredes de cartón
o chan é de terra
e os soños ...