06-9-2012

ronsel na ria
branco sobre azul

o ronsel de escuma
do barco de pasaxe
no medio da ria
paso dun lugar a outro
outro pequeno paso
que algo deixa atrás

lariño