10-1-2013

das pasadas festas
abandonado no chan
ao pe dun contenedor
como se fora lixo

o pe sae fora da bolsa
descobrindo que foi devorado
se cadra polos meus veciños

os restos dun xamon
que atopei esta mañán
devorado e abandonado
polo pasado nadal

o cronista