17-9-2019

tres mulleres dous nenos


tres mulleres
tres mulleres e dous nenos
cinco persoas do mesmo sangue
a nai e as fillas e os netos 
a nai a avoa a tía os cativos …
e un home ?!?  un asasino !!
tres asasinadas
dous orfos ...