25-1-2019

penedos 2

 


penedos do camiño vello da moo
testemuñas de lonxanos tempos
que contades daqueles homes cazadores
vos que mirastes como eles aprendian
a labrar a terra a domesticar os animais

penedos do camiño vello
da moo que segredos vos gardades
mentres ollades como estragamos a terra