06-11-2010

ovellas negras bretema e etica

as ovellas negras

ai onte foron centos
de pequenas ovellas negras
maltratadas polos doberman
do decrepito pastor aleman
á beira do campo das estrelas


a bretema e a ética


hoxe hai moita bretema
e moitos mais doberman
no chamado campo das estrelas
pero a bretema non é
a que non deixa ver
toda esta inmensa falta de etica
o cronista
hoxe á mañan