04-7-2010

imaxina sons

imaxina sons

imaxina a luz

imaxina espacios imaxina o mar

imaxina os cons

imaxina o sur

imaxina xogos imaxina o jazzo piano marca o espacio

vai con arco o contrabaixo

a bateria abre o marco

duos de trompeta e saxo

da serra morena

á ruta da sedaquinteto irene aranda

musica que anda e anda

praza da vila

noite do 3 de xullo