09-1-2020

arden koalas e kanguros


arde a terra de koalas e kanguros
e o seu fume chega a patagonia
arde o presente queimase o futuro