07-1-2019

chorro e arboreo chorro de auga
vai algo máis dreito
que a sua amiga árbore
pero en todos estes anos
a árbore foi a que nunca
parou de manar

na bouza